L'AUTOR I LA SEVA OBRA: MANUEL MONTOBBIO

 

L’AUTOR I LA SEVA OBRA:

MANUEL MONTOBBIO

 

            Tenen els Pirineus, els territoris del Nord peninsular envaïts pels àrabs, les seves verges trobades – abans ocultades – pels cristians a mesura que recuperen el control dels territoris. Tenen les verges trobades el vuit de Setembre el seu dia. Te una de les verges trobades un Dia Nacional; car és la Verge de Meritxell la patrona d’Andorra, i la seva mare, com proclama el seu himne – que considera alhora, en l’equilibri definidor i essencial d’Andorra, Carlemany el seu pare. I és per això que, en el seu honor, fan els andorrans de la Diada de Meritxell el seu Dia Nacional; i amb la missa a la seva basílica i els actes al seu entorn, com cada any, el passat dimecres 8 de Setembre l’han celebrat.

            Tenen els andorrans a la Verge de Meritxell com a mare, tenen en l’equilibri entre el Copríncep Episcopal i el Copríncep Francès el fonament de la vida institucional que ha individualitzat el seu món a través dels segles, les estructures tradicionals, com el Consell General o els comuns, en les que es basa la construcció de l’Estat que neix com tal a la vida internacional amb la Constitució aprovada el catorze de Març de 1993. I tenen també les seves associacions i iniciatives de la societat civil, com l’Associació ‘Escriptors d’Andorra i la Societat Andorrana de Ciències (SAC) – que equivaldria a l’Institut d’Estudis Catalans o les reials acadèmies. Iniciatives que duen a terme iniciatives, com el cicle “L’autor i la seva obra”, organitzat per la primera amb la col·laboració de la segona, que, entre 2017 i 2020, ha invitat el tercer dijous de cada mes a un escriptor resident a Andorra, prèvia presentació per una altra personalitat, a oferir una visió de si mateix com autor i una aproximació a la seva obra, i mantenir un diàleg sobre ella amb els participants a l’acte, fonamentalment persones del món cultural andorrà. Un cicle que la SAC va filmar: desprès d’haver-los editat, ha penjat fa poc els vídeos dels vint-i-vuit autors i la seva obra que hem participat a la iniciativa al seu canal de Youtube. Entre ells, “L’autor i la seva obra: V. Manuel Montobbio”, que us comparteixo ara i precedix aquestes paraules.

            Va constituir un honor ser invitat per l’Associació d’Escriptors d’Andorra el 20 d’Abril de 2017 a participar com el cinquè autor del cicle, presentat pel Vicepresident de la SAC  Antoni Pol, i una feliç iniciativa que aquesta hagi enregistrat i editat els vídeos del cicle, oferint així una visió de qui i què s’escriu a Andorra que difícilment podrem trobar en un altre lloc. Un honor, una mostra d’estima a la persona que escriu més enllà del personatge de l’Ambaixador d’Espanya a Andorra que llavors era, i una oportunitat de donar-la a conèixer que els vull agrair especialment.

            Com dic a l’inici, té especial sentit el plantejament: l’autor i la seva obra. Car difícilment podrem conèixer i explicar del tot una obra sense conèixer i explicar el seu autor. Car tots escrivim amb la vida, i alguns a més ho fem en el paper. Sense conèixer, plantejar-nos el que volem i hem volgut escriure amb la vida, el que la vida en nosaltres ha escrit, difícilment podrem conèixer, explicar i explicar-nos el que escrivim i hem volgut escriure en el paper, per què i per a què escrivim.

            És des del plantejament d’aquesta pregunta i l’intent de la seva resposta que començo aquesta aproximació, aquesta explicació de mi mateix com a autor i de la meva obra. Explicació de mi mateix, del plantejament vital, les inquietuds i idees-força, l’anhel de recerca de l’ànima i de la llum de la raó que motiva la meva vocació poètica i assagística, que em mou a escriure en la vida i en el paper, a reflectir el que la vida en mi ha escrit. Una vocació realitzada en tres trajectòries, de les que presento els llibres  fins llavors publicats – després vindran Estilites d’Andorra / Estilitas de Andorra (2019), La perplejidad del quetzal. La construcción de la paz en Guatemala (2019) i Rambles de la vida (2021) - que en elles s’insereixen: la de les idees, amb La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador (1999), Salir del Callejón del Gato. La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global (2008) i Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones Internacionales (2017); la de la poesia, amb Guía poética de Albania (2011) i Mundo. Una geografía poètica (2013); i la de la recerca d’una veu literària, amb Tiempo diplomático (2012) i Búnkeres (2015).

            Car cap de setmana millor que aquest posterior a la Diada de Meritxell per llançar aquest vídeo, envoltat d’aquesta explicació, com a carta a l’ampolla al mar de la web, amb la esperança de que us animeu a veure-ho, i al fer-ho conegueu millor a aquest autor i la seva obra.

 

Manuel Montobbio

Setembre 2021

 

 

EL AUTOR Y SU OBRA:

MANUEL MONTOBBIO

 

Tienen los Pirineos, los territorios del Norte peninsular invadidos por los árabes, sus vírgenes encontradas - antes ocultadas - por los cristianos a medida que recuperan el control de los territorios. Tienen las vírgenes encontradas el ocho de Septiembre su día. Tiene una de las vírgenes encontradas un Día Nacional; pues es la Virgen de Meritxell la patrona de Andorra, y su madre, como proclama su himno - que considera al mismo tiempo, en el equilibrio definidor y esencial de Andorra, a Carlomagno su padre. Y es por ello que, en su honor, hacen los andorranos de la Diada de Meritxell su Día Nacional; y con la misa en su basílica y los actos en torno a ésta, como cada año, el pasado miércoles 8 de Septiembre la han celebrado.

Tienen los andorranos a la Virgen de Meritxell como madre, tienen en el equilibrio entre el Copríncipe Episcopal y el Copríncipe Francés el fundamento de la vida institucional que ha individualizado su mundo a través de los siglos, las estructuras tradicionales, como el Consell General o los comuns, en las que se basa la construcción del Estado que nace como tal a la vida internacional con la Constitución aprobada el catorce de Marzo de 1993. y tienen también sus asociaciones e iniciativas de la sociedad civil, como el Asociación Escritores de Andorra y la Sociedad Andorrana de Ciencias (SAC) - que equivaldría al Instituto de Estudios Catalanes o las reales academias. Iniciativas que llevan a cabo iniciativas, como el ciclo "L'autor i la seva obra" (El autor y su obra), organizada por la primera con la colaboración de la segunda, que, entre 2017 y 2020, ha invitado el  tercer jueves de cada mes a un escritor residente en Andorra, previa presentación por otra personalidad, a ofrecer una visión de sí mismo como autor y una aproximación a su obra, y mantener un diálogo sobre ella con los participantes en el acto, fundamentalmente personas del mundo cultural andorrano. Un ciclo que la SAC filmó: después de haberlos editado, ha colgado recientemente los vídeos de los veintidós ocho autores y su obra que hemos participado en la iniciativa en su canal de Youtube. Entre ellos, "El autor y su obra: V. Manuel Montobbio", que os comparto ahora.

Constituyó un honor ser invitado por la Asociación de Escritores de Andorra el 20 de Abril de 2017 a participar como el quinto autor del ciclo, presentado por el Vicepresidente de la SAC Antoni Pol, y una feliz iniciativa que ésta haya registrado y editado los vídeos de éste, ofreciendo así una visión de quién y qué se escribe en Andorra que difícilmente podremos encontrar en otro lugar. Un honor, una muestra de aprecio a la persona que escribe más allá del personaje del Embajador de España en Andorra que entonces era, y una oportunidad de dar a conocer que les quiero agradecer especialmente.

Como digo al inicio, tiene especial sentido el planteamiento: el autor y su obra. Pues difícilmente podremos conocer y explicar del todo una obra sin conocer y explicar su autor. Pues todos escribimos con la vida, y algunos además lo hacemos en el papel. Sin conocer, plantearnos lo que queremos y hemos querido escribir con la vida, lo que la vida en nosotros ha escrito, difícilmente podremos conocer, explicar y explicarnos lo que escribimos y hemos querido escribir en el papel, por qué y para qué escribimos.

Es desde el planteamiento de esta pregunta y el intento de su respuesta que comienzo esta aproximación, esta explicación de mí mismo como autor y de mi obra. Explicación de mí mismo, del planteamiento vital, las inquietudes e ideas-fuerza, el anhelo de búsqueda del alma y de la luz de la razón que motiva mi vocación poética y ensayística, que me mueve a escribir en la vida y en el papel, a reflejar lo que la vida en mí ha escrito. Una vocación realizada en tres trayectorias, de las que presento los libros hasta entonces publicados - después vendrán Estilites d’Andorra / Estilitas de Andorra (2019), La perplejidad del quetzal. La construcción de la paz en Guatemala (2019) y Rambles de la vida (2021) - que en ellas se insertan: la de las ideas, con La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador (1999), Salir del Callejón del Gato. La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global (2008) e Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones Internacionales (2017); la de la poesía, con Guía poética de Albania (2011) y Mundo. Una geografía poética (2013); y la de la búsqueda de una voz literaria, con Tiempo diplomático (2012) y Búnkeres (2015).

Ningún fin de semana mejor que este posterior a la Diada de Meritxell para lanzar este vídeo, rodeado de esta explicación, como carta en la botella al mar de la web, con la esperanza de que os animéis a verlo, y al hacerlo conozcáis mejor a este autor y su obra.

 

Manuel Montobbio

Septiembre 2021