Vídeo de la presentació a Barcelona de "Rambles de la vida", de Manuel Montobbio

14/07/2021
Amb Carles Duarte, Àlex Susanna i l'autor. Institució Cultural del CIC, 14 de Juliol 2021

Vídeo de la presentació del llibre de Manuel Montobbio Rambles de la vida a la Institució Cultural del CIC a Barcelona el 14 de Juliol de 2021, en la que acompanyen a l'autor els poetes Carles Duarte i Àlex Susanna.

“Malgrat els que volen fer / les Rambles / de la mort / les Rambles / del dolor, / seguirem fent / les Rambles / de la vida / seguirem fent / les Rambles / de l’amor”... Davant l’atemptat del 17 d’Agost de 2017 a les Rambles, aquestes Rambles de la vida són una pregunta, una invocació als àngels de les Rambles, a llur ànima ferida que cerca curar-se, perquè mirem ànima endins i d’ella traguem totes les Rambles que som. Una invocació per a ser; i alhora un recorregut, un passeig per la vida a través de les Rambles i una meditació sobre ella, que l’autor ens comparteix invitant-nos a fer cadascú el nostre, amb l’esperança de fer amb altres gotes el mar, de contribuir a que qui les llegeixi tragui, traguem fora les Rambles que ens habiten endins, fer entre tots les Rambles de la vida, de les Rambles poesia, de les nostres Rambles les Rambles.

 

Vídeo de la presentación del libro de Manuel Montobbio Rambles de la vida en la Institución Cultural del CIC en Barcelona el 14 de Julio de 2021, en la que acompañan al autor los poetas Carles Duarte y Àlex Susanna.

"A pesar de los que quieren hacer / las Ramblas / de la muerte / las Ramblas / del dolor, / seguiremos haciendo / las Ramblas / de la vida / seguiremos haciendo / las Ramblas / del amor" ... Ante el atentado del 17 de Agosto de 2017 a las Ramblas, estas Rambles de la vida son una pregunta, una invocación a los ángeles de las Ramblas, a su alma herida que busca curarse, para que miremos alma adentro y de ella saquemos todas las Ramblas que somos. Una invocación para ser; y al mismo tiempo un recorrido, un paseo por la vida a través de las Ramblas y una meditación sobre ella, que el autor nos comparte invitándonos a hacer cada uno nuestro, con la esperanza de hacer con otras gotas el mar, de contribuir a que quien las lea saque, saquemos fuera las Ramblas que nos habitan por dentro, hacer entre todos las Ramblas de la vida, de las Ramblas poesía, de nuestras Ramblas las Ramblas.