Vídeo de la presentació a Andorra de "Rambles de la vida", de Manuel Montobbio

15/07/2021
Amb Àngel Ros, Josep Dallerès, Manel Gibert i l'autor. Ambaixada d'Espanya a Andorra, 15 de Juliol de 2021

Vídeo de la presentació del llibre de Manuel Montobbio Rambles de la vida a l'Ambaixada d'Espanya a Andorra el 15 de Juliol de 2021, en la que acompanyen a l'autor l'Ambaixador Àngel Ros i els poetes i escriptors Josep Dallerès i Manel Gibert, realitzat per Hèctor Mas per a la Societat Andorrana de Ciéncies.

“Malgrat els que volen fer / les Rambles / de la mort / les Rambles / del dolor, / seguirem fent / les Rambles / de la vida / seguirem fent / les Rambles / de l’amor”... Davant l’atemptat del 17 d’Agost de 2017 a les Rambles, aquestes Rambles de la vida són una pregunta, una invocació als àngels de les Rambles, a llur ànima ferida que cerca curar-se, perquè mirem ànima endins i d’ella traguem totes les Rambles que som. Una invocació per a ser; i alhora un recorregut, un passeig per la vida a través de les Rambles i una meditació sobre ella, que l’autor ens comparteix invitant-nos a fer cadascú el nostre, amb l’esperança de fer amb altres gotes el mar, de contribuir a que qui les llegeixi tragui, traguem fora les Rambles que ens habiten endins, fer entre tots les Rambles de la vida, de les Rambles poesia, de les nostres Rambles les Rambles. Un atemptat que l'autor va viure a Andorra, on era llavors l'Ambaixador d'Espanya, i unes Rambles que inicíen el seu recorregut amb les paraules que va pronunciar abans del minut de silenci al dia següent davant l'Ambaixada, i amb les que va obrir el llibre de condol compartit amb els andorrans, el que fa d'aquesta presentació un compartir de l'ensperança a partir de la memòria.

 

Vídeo de la presentación del libro de Manuel Montobbio Rambles de la vida en la Embajada de España en Andorra el 15 de Julio de 2021, en la que acompañan al autor el Embajador Àngel Ros y los poetas y escritores Josep Dallerès y Manel Gibert, realizado por Héctor Mas para la Societat Andorrana de Ciències.

"A pesar de los que quieren hacer / las Ramblas / de la muerte / las Ramblas / del dolor, / seguiremos haciendo / las Ramblas / de la vida / seguiremos haciendo / las Ramblas / del amor" ... Ante el atentado del 17 de Agosto de 2017 a las Ramblas, estas Rambles de la vida son una pregunta, una invocación a los ángeles de las Ramblas, a su alma herida que busca curarse, para que miremos alma adentro y de ella saquemos todas las Ramblas que somos. Una invocación para ser; y al mismo tiempo un recorrido, un paseo por la vida a través de las Ramblas y una meditación sobre ella, que el autor nos comparte invitándonos a hacer cada uno nuestro, con la esperanza de hacer con otras gotas el mar, de contribuir a que quien las lea saque, saquemos fuera las Ramblas que nos habitan por dentro, hacer entre todos las Ramblas de la vida, de las Ramblas poesía, de nuestras Ramblas las Ramblas.Un atentado que el autor vivió en Andorra, donde era entonces el Embajador de España, y unas Ramblas que inician su recorrido con las palabras que pronunció antes del minuto de silencio al día siguiente ante la Embajada, y con las que abrió el libro de condolencias compartido con los andorranos, lo que hace de esta presentación un compartir de la esperanza a partir de la memoria.