DONANT VIDA A LES RAMBLES DE LA VIDA

Amb el propòsit de donar vida al meu poema Rambles de la vida, al jardí del Museu Marítim de Barcelona a les Reials Drassanes el dissabte 2 de Juliol de 2022 a les 18:00 hores, en el marc de La Rambla Vila de Llibre, amb l’Associació d’Amics de la Rambla i Pagès editors vam organitzar l’acte DONEM VIDA A LES RAMBLES DE LA VIDA, en el qual en una recitació a dues veus amb la cantant Sílvia Comes, acompanyats al piano per Ignasi Terraza, donem vida a les Rambles de la vida. Aquesta va precedida per la lectura de fragments de l’assaig “Claus per ramblejar les Rambles de la vida”, que en el llibre introdueix el poema, i les intervencions d’Àlex Susanna i d’Àlex Broch, que ens ofereixen una aproximació a l’obra i el seu sentit. Coincidint amb el meu seixanta aniversari, edat en la tradició xinesa de la plenitud de la vida, l’acte acaba amb la lectura de les “Rambles dels seixanta anys”, escrites per aquesta ocasió, de les que l’acte esdevé part, invitant als presents i a tots a brindar per la vida i celebrar-la. 

 

        Malgrat els que volen fer

                                                                                               les Rambles

de la mort

                                                                                               les Rambles

del dolor,

seguirem fent

                                                                                               les Rambles

de la vida

seguirem fent

                                                                                               les Rambles

de l’amor

 

Davant l’atemptat del 17 d’Agost de 2017 a les Rambles, aquestes Rambles de la vida són una pregunta, una invocació als àngels de les Rambles, a llur ànima ferida que cerca curar-se, perquè mirem ànima endins i d’ella traguem totes les Rambles que som. Una invocació per a ser; i alhora un recorregut, un passeig per la vida a través de les Rambles i una meditació sobre ella, que us comparteixo invitant-vos a fer cadascú el vostre, amb l’esperança de fer amb altres gotes el mar, de contribuir a que qui les llegeixi tragui, traguem fora les Rambles que ens habiten endins, fer entre tots les Rambles de la vida, de les Rambles poesia, de les nostres Rambles les Rambles. Donem vida a les Rambles de la vida en aquest acte celebrat on les Rambles moren al mar, i les donem vida en cadascú. En aquesta carta a l'ampolla llenço aquest vídeo en el mar de la web, amb l'esperança de què us inspiri per donar-les vida.

 

Manuel Montobbio

Rambles de la vida
a les que donem vida
el dos de Juliol
de dos mil vint-i dos
i cada dia

 

 

DANDO VIDA A LAS RAMBLAS DE LA VIDA

 

Con el propósito de dar vida a mi poema Rambles de la vida, en el jardín del Museo Marítimo de Barcelona en las Reales Atarazanas el sábado 2 de Julio de 2022 a las 18:00 horas, en el marco de La Rambla Vila de Llibre, con la Associació d’Amics de la Rambla y Pagès Editors organizamos el acto DONEM VIDA A LES RAMBLES DE LA VIDA (DEMOS VIDA A LAS RAMBLAS DE LA VIDA), en el que en una recitación a dos voces con la cantante Sílvia Comes, acompañados al piano por Ignasi Terraza , damos vida a las Ramblas de la vida. Ésta va precedida por la lectura de fragmentos del ensayo “Claus per ramblejar les Rambles de la vida“ (Claves para ramblear las Ramblas de la vida), que en el libro introduce el poema, y por las intervenciones de Àlex Susanna y de Àlex Broch, que nos ofrecen una aproximación a la obra y su sentido. Coincidiendo con mi sesenta aniversario, edad en la tradición china de la plenitud de la vida, el acto termina con la lectura de las “Rambles dels seixanta anys” (Ramblas de los sesenta años), escritas para esta ocasión, de las que el acto se convierte en parte, invitando a los presentes y a todos a brindar por la vida y celebrarla.

 

            Pese a quienes quieren hacer

las Ramblas

de la muerte

                                                                                                           las Ramblas

del dolor,

seguiremos haciendo

                                                                                                           las Ramblas

de la vida

seguiremos haciendo

                                                                                                           las Ramblas

del amor

 

Ante el atentado del 17 de Agosto de 2017 en las Ramblas, estas Rambles de la vida son una pregunta, una invocación a los ángeles de las Ramblas, a su alma herida que busca curarse, porque miramos alma adentro y de ella saquemos todas las Ramblas que somos. Una invocación para ser; y al mismo tiempo un recorrido, un paseo por la vida a través de las Ramblas y una meditación sobre ella, que os comparto invitándoos a hacer cada uno el vuestro, con la esperanza de hacer con otras gotas el mar, de contribuir a que quien las lea saque, saquemos fuera las Ramblas que nos habitan adentro, hacer entre todos las Ramblas de la vida, de las Ramblas poesía, de nuestras Ramblas las Ramblas. Damos vida a las Ramblas de la vida en este acto, celebrado donde las Ramblas van a morir en el mar, y les damos vida en cada uno. En esta carta en la botella lanzo este video al mar de la web, con la esperanza de que os inspire para darles vida.

 

Manuel Montobbio

Ramblas de la vida
a les que damos vida
el dos de Julio 
de dos mil veintidos
y cada día