Udhërrëfyesi poetik i Shqipërisë

  • Udhërrëfyesi poetik i Shqipërisë
Botimet Poeteka (edición impresa) / Icaria Editorial (edición electrónica)
Tirana / Barcelona
2012

Guida poetike e Shqipërisë (Guía poética de Albania ) na ftontë kryejmë një rrugëtim në Shqipëri dhe nëpër Shqipërinëhistorike, kulturore dhe gjeografike. Ky rrugëtim në tëcilin autori, duke u nisur nga procesi dhe përvoja e gjallëpoetike, na afron me zemrën dhe shpirtin e Shqipërisë,dramës, miteve, universit të saj simbolik.Një udhëtim brenda dhe jashtë saj përmes pesë stacioneveapo etapave prej të cilave përbëhet Guida - Udhëzuesepoetike e Shqipërisë. Titujt e këtyre vendleximeve që tëbëjnë të ndalesh, janë mjaft domethënës dhe mbresëlënësnjëkohësisht: Tirana, Bunkerët, Burrneshat, Erërat eShqipërisë dhe Qiejt e Shqipërisë.

Edición albanesa de Guía poética de Albania, publicada en versión impresa por Boetimet Poeteka y como e-book por Icaria Editorial, en traducción al albanés de Mira Meksi y Lorida Demiraqi.

Temas: