Una diplomacia cultural per a Catalunya: algunes reflexions des de dintre i des de fora

Fundació Interarts, 2010
2010
Temas: