Les ambaixades y La representació internacional dels Estats

Atles de la diversitat
Enciclopedia Catalana
Barcelona
2004
Temas: