TEMPS CONFINAT

  • TEMPS CONFINAT
Temps
de confinament
del COVID-19
estat d'alarma
de preocupació
i de sorpresa
d'esperança
i d'espera
d'incertesa
i de fe
d'afirmació
i de pregunta
de mort
i de vida.
Temps
de confinament
en que passa
                                                                           tot
i no passa
                                                                           res,
pel que passem
i que ens passa.
Temps
d'aplaudiments
als balcons
a les vuit
de la tarda.
Temps
de distància
i distància
del temps.
Temps
de distància
i temps
d'unió.
Temps
en el que som
i temps malgrat
del que som.
Temps
de l'ara
i temps
de el sempre.
Temps
                                                                           de confinament
i temps
                                                                           confinat:
car n’hi ha
un temps
dins
del temps,
un temps
en el que no passen
els minuts
ni les coses,
un temps
en el que som
nosaltres,
i duren
l'eternitat
els instants.
Temps
dins
del temps
al que el temps
ens ha confinat.
Temps
dins
del temps
que el temps
ens ha confinat.
 
Temps
                                                                           de confinament
temps
de trobar
                                                                           la clau
del temps
                                                                           confinat.
Temps
                                                                           d’alliberament.
temps
                                                                           de ser.
 
 

Manuel Montobbio

Estrasburg,
Divendres Sant
de dos mil vint